When Wanda meets Issa

Het ESF-project 'When Wanda meets Issa' liep van september 2013 tot augustus 2015. Binnen dit project hebben Arteveldehogeschool en het VBJK samen met het internationaal ISSA-netwerk de bestaande Wanda-methodiek aangepast naar de Oost-Europese context. Dit product wil in landen van het ISSA netwerk de waarderende praktijkanalyse introduceren in de ruime sector van de kinderopvang.

Doel en activiteiten

Zoals eerder al gemeld liggen de Wanda roots in de Franse methode 'Analyse de Pratiques' en in de Anglosaksische methode 'Appreciative Inquiry'. Beide methodieken werden aangepast, gereconstrueerd en gedecontstrueerd om zo binnen de Vlaamse context te passen. Het Wanda meets Issa project wilde hetzelfde verwezenlijken in Centraal-Oost-Europa.

4 landen namen deel aan dit internationaal project. Het doel van het Wanda meets Issa project is het heruitwerken van de Wanda-methodiek om zo een specifieke refelectie-methode op te bouwen dat de EU ISSA landen kunnen gebruiken in hun eigen context en dagelijkse praktijken. De focus ligt op kinderen van 0 tot 10 jaar.

4 NGO's in 4 landen werden geselecteerd om met de Wanda-methodiek aan de slag te gaan:

 1. Open Academy Step by Step, Croatia
 2. Step by Step Czech Republic, Czech Republic
 3. Partners Hungary Foundation, Hungary
 4. Educational Research Institute - Developmental Research Centre for Pedagogical Initiatives Step by Step, Slovenia

Rollen en acties:

 • de NGO's, toekomstige Wanda facilitators nemen deel aan de 'Train the trainer' in hun eigen land (2 dagen)
  maart-april 2014
 • de NGO's volgen het verloop van Wanda sessies in hun eigen land: iedereen die de train the trainer volgde zal Wanda uittesten in zijn of haar context. Hij/zij zal het proces en de ervaringen tijdens het 'proefdraaien' documenteren. Ten minste 3 groepen per land zullen Wanda testen met 1 sessie om de 4-6 weken. Elke Wanda-sessie duurt 1,5 tot 2 uur en wordt begeleid door een getrainde facilitator (dit kan de NGO expert zelf zijn of een coördinator of directeur die getraind en opgevolgd wordt door de NGO expert die deelnam aan de train the trainer sessies)
  april 2014- juli 2015: ten minste 8 sessies
 • Het is heel belangrijk dat alle sessies (vragen, twijfels, ...) gedocumenteerd worden in het Engels zodat ze besproken kunnen worden met het Wanda team tijdens de online supervisie momenten. Het documenteren is cruciaal, vooral voor het Wanda team om zo de nieuwe 'tool' (het aangepaste wa=wanda boekje) te kunnen ontwikkelen. Het Wanda team zal met elk land om de 6/7 weken online supervisie momenten (Skype) houden
  mei 2014 - juni/juli 2015
 • Het Wanda team zal elk betrokken land bezoeken voor een face to face meeting
  oktober 2014
 • Tijdens het ISSA-DECET congres in Budapest zullen er ook face to face meetings gehouden worden met de verantwoordelijke personen van de deelnemende landen
  10-12 oktober 2014
 • Validering van de eerste versie van de 'aangepaste tool' (booklet) door het ESF
  januari 2015
 • Afhankelijk van de beslissing van het ESF mbt validering van het instrument zullen  volgende acties en meetings beter georganiseerd kunnen worden.
 • De methodiek en aangepaste tool wordt gedissemineerd in the pilootlanden en ook in alle landen van het ISSA netwerk - Disseminatie
  februari-augustus 2015

Contact Project 'When Wanda meets Issa'?

Nima Sharmahd:
VBJK | Vernieuwing in de Basisvoorzieningen voor Jonge Kinderen
Centre for Innovation in the Early Years | Centre d'Innovation de la Petite Enfance ad. Raas Van Gaverestraat 67A, 9000 Gent, Belgium/Belgique
Tel. +32 (0) 9232 47 35
e-mail: nima.sharmahd@vbjk.be

Sofie Vastmans:
Arteveldehogeschool, Bachelor in de pedagogie van het jonge kind
Campus Sint-Amandsberg, J. Gerardstraat 18 - 9040 Sint-Amandsberg
Tel. +32(0)92348848
e-mail: sofie.vastmans@arteveldehs.be

Mihaela Ionescu:
International Step by Step Association (ISSA)
Hooglandse Kerkgracht 17R, 2312 HS Leiden, The Netherlands
Tel. +31 6 835 44 071
e-mail: mionescu@issa.hu