Wanda viert… Wanda deelt – 8 juni 2015

Arteveldehogeschool en VBJK organiseren op maandag 8 juni 2015 de studiedag 'Wanda Viert ... Wanda deelt ...'

Zorg dat je erbij bent! Deelname is gratis en elke deelnemer ontvangt de vernieuwde Wanda-toolbox.

 • Doelgroep
 • Programma
 • Locatie
 • Schrijf je nu in!

Doelgroep

 • iedereen die meewerkte aan het eerste Wandaproject
 • deelnemers van de Wandastudiedagen en -trainingen
 • docenten, vormingsmedewerkers en organisaties die met Wanda werken

Programma

8u30 - 9u00          
Onthaal

9u00 - 10u15        
Plenair

 • ‘When research meets Wanda’, Jan Peeters (VBJK, Vernieuwing in de Basisvoorzieningen van Jonge Kinderen)
 • ‘Ervaringen When Wanda meets Issa’, Brecht De Schepper (Arteveldehogeschool)

10u15 - 10u30     
Koffiepauze

10u30 - 12u00     
Sessieronde 1

 • Sessie 1: ‘Positieve leervraag’
  Wat en hoe?
  In deze sessie wissel je met andere analysebegeleiders ervaringen uit over hoe je de positieve leervraag kunt inzetten om de reflectie in verschillende fasen richting te geven. We gaan op zoek naar waar we soms tegenaan botsen en verkennen mogelijkheden om de deelnemers te ondersteunen in het formuleren van een goede positieve leervraag.
  Waarom?
  Wanda heeft als doel om via reflectie in groep structureel te werken aan kwaliteit. Om dit mogelijk te maken, wordt in een Wanda-sessie gewerkt met de ‘positieve   leervraag’. De inbrenger van de casus formuleert aan het einde van de vragenronde (fase 3) hoe hij zichzelf in een gewenste toekomstsituatie ziet. Een goede leervraag ondersteunt de reflectie en helpt de groep te focussen op wat belangrijk is voor de inbrenger en diens casus. De positieve leervraag wandelt als het ware doorheen de sessie en kan in verschillende fasen en op verschillende manieren aan bod komen.
 • Sessie 2: ‘Wanda als proces binnen de lerende organisatie’
  Wat en hoe?
  In deze sessie wissel je met andere analysebegeleiders ervaringen uit over hoe je het leerproces van de deelnemers overheen verschillende Wandasessies kunt opvolgen en ondersteunen. We gaan op zoek naar waar we soms tegenaan botsen en verkennen mogelijkheden om onze rol nog beter af te stemmen op de verwachtingen en eigenheden van de organisaties waarmee we samenwerken.
   Waarom?
  Een Wanda-sessie staat nooit op zichzelf. Als analysebegeleider bewandel je samen met de deelnemers een ‘leerpad’ dat de individuele sessies overstijgt. In die zin is Wanda een proces van continue professionele ontwikkeling, gericht op het verbeteren van de kwaliteit van ieders praktijk. We doen dit via waarderende praktijkanalyse en kritische reflectie. Deelnemers hebben tijd nodig om hierin te groeien. Hoe ondersteun je als analysebegeleiders de deelnemers in hun leerproces overheen verschillende sessies? En hoe zorg je voor de link met de organisatie of voorziening van de deelnemers? In sommige Wandagroepen werk je met een team collega’s uit dezelfde organisatie, in andere komen professionelen uit verschillende voorzieningen samen. In beide probeer je ervoor te zorgen dat de deelnemers vanuit de groepsreflectie iets meenemen naar     hun eigen praktijk. En soms moet je als analysebegeleider zelf brugfiguur spelen tussen de Wandagroep en de organisatie.

 • Sessie 3: ‘Waarderen’
  Wat en hoe?
  In deze sessie wissel je met andere analysebegeleiders ervaringen uit over hoe je waarderend kunt werken in een sessie. We gaan op zoek naar waar we soms tegenaan botsen en verkennen mogelijkheden om de waarderende benadering nog beter te integreren.
  Waarom?
  Een van de zaken die Wanda uniek maakt, is de worteling van de methodiek in de waarderende benadering (‘appreciative inquiry’). Die laat ons toe om in een sessie samen waarderend op zoek te gaan naar verschillende perspectieven en elk perspectief met respect te benaderen vanuit een eigen identiteit. Waarderend werken kan echter ook meer zijn dan dat. Als analysebegeleider kun je in een sessie bijvoorbeeld aandacht geven aan positieve aspecten, aan wat kracht en energie geeft in moeilijke situaties en aan wat werkt. Die positieve en waarde-rende insteek klinkt heel mooi, maar is in de  praktijk niet altijd vanzelfsprekend. We denken vaker in termen van wat moeilijk gaat en we zijn snel gericht op het bespreken van problemen eerder dan kansen. Hoe komen we samen met de groep ook tot positieve casussen? Hoe bewaken we als analysebegeleider       dat het geen klaaguurtje wordt?


 • Sessie 4: ‘Jouw rol als analysebegeleider’
  Wat en hoe?
  In deze sessie wissel je met andere analysebegeleiders ervaringen uit over jouw rol als analysebegeleider. We gaan op zoek naar waar we soms tegenaan botsen en verkennen mogelijkheden om onze rol nog beter af te stemmen op de groepen waarmee we  werken. 
  Waarom?
  Als analysebegeleider neem je in een Wanda - leerproces verschillende rollen aan: je structureert het verloop van de sessie, je creëert een veilig klimaat dat de deelnemers toelaat vanuit een open houding samen te reflecteren, je faciliteert het leerproces van de deelnemers, je levert inhoudelijke input waar nodig en je vormt een brug naar de organisatie(s) van de deelnemers. Op sommige momenten hebben bepaalde rollen meer aandacht nodig dan andere. Doorheen het proces zullen sommige rollen bovendien meer naar de achtergrond verschuiven en moet je je als begeleider continu afstemmen op de noden en mogelijkheden van de groep. Hoeveel ervaring je als begeleider van leerprocessen ook hebt, dit blijft telkens opnieuw een zoektocht. Elke groep is immers anders en elk proces vraagt andere klemtonen. Want hoe zorg je ervoor dat ieders individuele leerproces voldoende aan bod komt naast het groeps-proces? En hoe balanceer je tussen te veel en net genoeg inhoudelijke input? Hoe kunnen we soms abstractere onderdelen van onze rol als analysebegeleider concreter maken?

12u00 - 13u00     
Lunchpauze

13u00 - 14u30     
Sessieronde 2

4 gelijklopende sessies ‘About When Wanda meets Issa’:

We nemen jullie allemaal graag mee doorheen de reis die Wanda de afgelopen 2 jaar     heeft afgelegd. Tijdens het When Wanda meets Issa project werden heel wat nieuwigheden ontwikkeld die we graag voorstellen. Eveneens willen we vieren dat ons project gevalideerd werd. De Wanda booklet steekt in een nieuw Engelstalig jasje met meer uitgewerkte onderdelen rond bijvoorbeeld de positieve leervraag in ver-schillende fases. Maar ook een heuse Wanda Community werd opgericht met ettelijke   downloadables en instructieve filmpjes. Tot slot de handige TOOLBOX die we jullie graag meegeven. We nemen je graag mee om al dit nieuws te verkennen!

14u30 - 15u00     
Round up: ‘When Wanda meets practice’, Caroline Detavernier (Arteveldehogeschool)

15u00 - 16u00     
Receptie

Locatie

Arteveldehogeschool, Campus Sint-Amandsberg
J. Gerardstraat 18, 9040 Gent-Sint-Amandsberg

Schrijf je nu in!

Deelname aan de studiedag 'Wanda viert ... Wanda deelt ...' is GRATIS.
Schrijf je in!

Vragen of opmerkingen?

Mail naar Liesbeth Kersjes of bel 092348805.