Partners

De Arteveldehogeschool telt bijna 13 000 studenten en 1200 personeelsleden. Verspreid over Gent heeft de Arteveldehogeschool negen campussen.
Arteveldehogeschool was promotor van de projecten Wanda, ESF Ambassadeurs 2013 en When Wanda meets Issa.

Meer info:

ISSA is een netwerk van professionals en non-profit organisaties die werken in de sector van de ontwikkeling van het jonge kind. ISSA heeft vandaag leden uit 50 verschillende landen vooral uit Europa en Centraal Azië

ISSA werkte ook mee aan het project 'When Wanda meets Issa'.

VBJK was eveneens partner in de projecten Wanda, ESF ambassadeur 2013 en When Wanda meets ISSA.

Het Europees Sociaal fonds (ESF) stimuleert Vlaamse organisaties om de arbeidsmarkt te versterken en de werkgelegenheid te vergroten. Het fonds helpt mensen omscholen naar een nieuwe job of begeleidt hen bij het zoeken naar een eerste baan. Bedrijven krijgen hulp bij de afstemming werk/privé voor de werknemers en de structuur van de arbeidsorganisatie. Ook maatschappelijk kwetsbare groepen, zoals laaggeschoolden, allochtonen of personen met een arbeidshandicap worden hierin betrokken. Daarnaast stimuleert het ESF-Agentschap organisaties om innoverend en transnationaal te werken.